สมัครงาน

รับสมัคร

1. พนักงานเขียนแบบ              จำนวน  2 อัตรา

        คุณ สมบัติ

  1.  เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ ตั้งแต่  23 ปี ขึ้นไป
  2.  วุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.  ใช้โปรแกรม autocad , solid work ได้ดี
  4.  มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบงาน
  5.  มีความอดทน เรียนรู้งานได้ดี

                    

Visitors: 60,817